SERMAYE PİYASALARINDAN FON TEMİNİ

Eğitim için ön kayıt alınmaktadır. Başvuru sayısı 15 e ulaştığında eğitim için tarih ve yer katılımcılara bildirilecektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi veya halka açılma yoluyla sermaye piyasalarından fon temini, banka kredilerine nazaran daha az maliyetli bir finansman yöntemi olmasına rağmen şirketlerimiz tarafından çok fazla tercih edilmemekte idi. Son yıllarda tahvil ihracını kolaylaştıran düzenlemeler ile birlikte bu sermaye piyasası aracını ihraç eden şirketlerin sayısında önemli artışlar görüldü. Ancak gerek sermaye piyasası araçlarının ihracı, gerekse halka açılmalar henüz istenilen seviyede değildir. Bunun bir nedeni de şirketlerin sermaye piyasaları ve mevzuatı hakkında bilgi eksikliğidir.
Bu eğitimle sermaye piyasalarından fon temini için alternatif yolların neler olduğu, bu alternatif yollara ilişkin temel süreçler ve tabi olunacak temel yükümlülükler hakkında katılımcılara bilgi verilecektir. Sunum sırasında örnek ihraç sürecleri incelenecek ve uygulamada karşılaşılan pratik sorunlara değinilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 1. Şirketlerin halka açılması
  A) Halka açık olmanın artıları ve eksileri
  B) Ön hazırlık dönemi
  C) Gerekli koşullar ve başvuru süreçleri
  D) Halka açık olmanın getirdiği temel yükümlülükler

 2. Borçlanma aracı ihraçları
  A) Borçlanma araçlarına ilişkin temel özellikler
  B) Maliyetler
  C) Ön hazırlık dönemi
  D) Gerekli koşullar ve başvuru süreçleri
  E) Borçlanma aracının itfa tarihine kadar tabi olunan temel yükümlülükler

EĞİTİMCİ

AV. ERKAN TERCAN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Erkan Tercan'ın, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar" Yüksek Lisans ve Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology'de "Finansal Hizmetler Hukuku" alanında LLM derecesi bulunmakta ve halen Avrupa Birliği Hukuku alanında doktora programına devam etmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nda yaklaşık 13 yıl Denetleme ve Hukuk İşleri Dairelerinde Uzman olarak görev yapan Erkan Tercan, 2010 yılından bu yana kariyerine serbest avukat olarak devam etmektedir. Erkan Tercan İstanbul Barosu'nun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Eyaleti Barosu'na da kayıtlıdır. Avukatlık yaptığı dönemde yurt dışında da satışı gerçekleşen pek çok önemli şirketin halka arz süreçlerinde ve Türkiye'de faaliyet gösteren pek çok kamu ve özel bankanın yurt dışı tahvil ve islami bir finansal araç olan kira sertifikası ihraçlarında çalışmıştır. Bunlara ek olarak birçok birleşme ve devralma projesinde yer almış, ayrıca pek çok şirkete ticaret hukuku ve sermaye piyasası hukuku konularında danışmanlık hizmetleri vermiştir. Muhasebe, finansal raporlama, analiz ve sermaye yeterliliği gibi konularda deneyim sahibi olan Sayın Tercan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatına sahip ve İstanbul SMMM Odası'na kayıtlıdır. Erkan Tercan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Denetleme Dairesi'ndeki hizmetleri nedeni ile şirketlerin ilgili mevzuata ve kara para düzenlemelerine uyumu, risk gözetimi ve beyaz yaka suçları konularında bilgi ve deneyim sahibi olup, bu konularda eğitim, hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermektedir.

Bazı Yayınlar

- SPK Yeterlilik Tezi "Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti ve Yurt Dışı Uygulamaları"
- Yüksek Lisans Tezi "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mali Tablolarının Analizi ve Mali Tablo Kalemleri ile Genel Ekonomik Parametreler Arasındaki İlişkiler"
- Doktora Tez Konusu: "Avrupa Birliğinde Menkul Kıymetlerin Halka Arzında Kamuyu Aydınlatma Düzenlemleri, Bu Düzenlemlerin Bireysel Yatırımcıların Korunmasına Etkisi ve Türkiye'deki Durum" (halen devam etmektedir)
- BATİDER - İşleme Dayalı Yapay Piyasa Oluşturma (Manipülasyon) Suçu ve Bu Suçla İlgili Hareketin Elverişliliği Tartışması
- Yüksek Lisans Bağımsız Çalışma Konusu, "Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyon Suçlarının Karşılaştırması"
- The International Capital Markets Review, Turkey, Edition 1 and 2
- Practical Law, Türkiye'de Girişim Sermayesi: Piyasa ve Düzenlemelere Genel Bakış
- Practical Law, Türkiye Sermaye Piyasaları
- Practical Law, Yapılandırılmış Finansman ve Menkul Kıymetleştirme

Kayıt ve Ayrıntılı Bilgi
- Kayıt işlemlerini online olarak www.bizzkon.com sayfasından yapabilirsiniz.
- Toplu katılım avantajlari için 0 530 560 55 74 numaralı telefondan eğitim yetkilimiz ile görüşebilirsiniz.
- Eğitim programı katılım kontenjanı maksimum 20 kişi ile sınırlıdır. Katılımcı listemiz kayıt sırasına göre belirlenmektedir.
- Eğitim boyunca sürekli çay-kahve ve kurabiye ikramı, öğle yemeği, not defter ve kalemi eğitim dokümantasyonu katılımcılar için temin edilecektir.
- Eğitim sonunda katılımcılara eğitmenimiz ve kurumumuz onaylı katılımlarını belgeleyen bir sertifika verilecektir.
- Eğitim Programı, kurumunuzun bulunduğu il ve lokasyonda, sizin planladığınız tarihlerde kurumunuza özel olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Planlama ve şirket özel eğitim fiyatları için lütfen eğitim yetkilimiz ile görüşün.

İletişim ve Kayıt için:
0 530 560 55 74

KAYIT FORMU için tıklayınız...