ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARI

Eğitim için ön kayıt alınmaktadır. Başvuru sayısı 15 e ulaştığında eğitim için tarih ve yer katılımcılara bildirilecektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu şirketler hukukunda devrim niteliğinde değişiklikler yapmıştır. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin hukuki ve cezai sorumlulukları da yeniden düzenlenen konulardan biridir. Şirketler hukukumuza yeni giren kurum ve kavramlara ilişkin bilgi eksiklikleri çözümü külfetli problemler ile karşılaşılmasına neden olabilir. Yönetim kurulu üyesi veya yöneticisi olduğunuz şirketlerde aldığınız kararlar veya gerçekleştirdiğiniz işlemler nedeniyle hukuki veya cezai sorumluluğunuzun doğmaması için dikkat etmeniz gereken temel hususlar bu eğitimde ele alınacaktır. Konu mümkün olduğunca yalın bir dille sunulacak olup, ticari hayattan örnekler verilecek ve ilgili yargı kararlarına değinilecektir. Eğitimle amaçlanan, şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin temel mevzuat hükümlerine aşina olmaları ve her zaman uygulayabilecekleri temel prensipler hakkında bilgilendirilmeleridir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 1. Hukuki sorumluluk (tazminat sorumluluğu)
  A) Hukuki sorumluluk nedenleri
  B) Sorumluluktan kaçınmanın yolları
  C) Yönetim kurulu komitelerinin sorumluluğa etkisi
  D) Davaların özellikleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar
  E) Örnek olaylar

 2. Cezai sorumluluk (gerçekleştirilen fiilin suç sayılması)
  A) Cezai sorumluluk nedenleri
  B) Temel ceza hükümleri
  C) Sorumluluktan kaçınmanın yolları
  D) Davaların özellikleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar
  E) Örnek olaylar

 3. İcracı ve icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin durumu
  A) Temel farklılıklar
  B) Hukuki Sorumluluk açısından
  C) Cezai sorumluluk açısından

 4. Sorumluluklardan yönetimin devri ile kurtulmak mümkün mü?
  A) Hangi yönetim yetkileri devredilemez?
  B) Devrin hukuki ve cezai sorumluluk üzerindeki etkisi nedir?

EĞİTİMCİ

AV. ERKAN TERCAN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Erkan Tercan'ın, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar" Yüksek Lisans ve Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology'de "Finansal Hizmetler Hukuku" alanında LLM derecesi bulunmakta ve halen Avrupa Birliği Hukuku alanında doktora programına devam etmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nda yaklaşık 13 yıl Denetleme ve Hukuk İşleri Dairelerinde Uzman olarak görev yapan Erkan Tercan, 2010 yılından bu yana kariyerine serbest avukat olarak devam etmektedir. Erkan Tercan İstanbul Barosu'nun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Eyaleti Barosu'na da kayıtlıdır. Avukatlık yaptığı dönemde yurt dışında da satışı gerçekleşen pek çok önemli şirketin halka arz süreçlerinde ve Türkiye'de faaliyet gösteren pek çok kamu ve özel bankanın yurt dışı tahvil ve islami bir finansal araç olan kira sertifikası ihraçlarında çalışmıştır. Bunlara ek olarak birçok birleşme ve devralma projesinde yer almış, ayrıca pek çok şirkete ticaret hukuku ve sermaye piyasası hukuku konularında danışmanlık hizmetleri vermiştir. Muhasebe, finansal raporlama, analiz ve sermaye yeterliliği gibi konularda deneyim sahibi olan Sayın Tercan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatına sahip ve İstanbul SMMM Odası'na kayıtlıdır. Erkan Tercan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Denetleme Dairesi'ndeki hizmetleri nedeni ile şirketlerin ilgili mevzuata ve kara para düzenlemelerine uyumu, risk gözetimi ve beyaz yaka suçları konularında bilgi ve deneyim sahibi olup, bu konularda eğitim, hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermektedir.

Bazı Yayınlar

- SPK Yeterlilik Tezi "Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti ve Yurt Dışı Uygulamaları"
- Yüksek Lisans Tezi "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mali Tablolarının Analizi ve Mali Tablo Kalemleri ile Genel Ekonomik Parametreler Arasındaki İlişkiler"
- Doktora Tez Konusu: "Avrupa Birliğinde Menkul Kıymetlerin Halka Arzında Kamuyu Aydınlatma Düzenlemleri, Bu Düzenlemlerin Bireysel Yatırımcıların Korunmasına Etkisi ve Türkiye'deki Durum" (halen devam etmektedir)
- BATİDER - İşleme Dayalı Yapay Piyasa Oluşturma (Manipülasyon) Suçu ve Bu Suçla İlgili Hareketin Elverişliliği Tartışması
- Yüksek Lisans Bağımsız Çalışma Konusu, "Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyon Suçlarının Karşılaştırması"
- The International Capital Markets Review, Turkey, Edition 1 and 2
- Practical Law, Türkiye'de Girişim Sermayesi: Piyasa ve Düzenlemelere Genel Bakış
- Practical Law, Türkiye Sermaye Piyasaları
- Practical Law, Yapılandırılmış Finansman ve Menkul Kıymetleştirme

Kayıt ve Ayrıntılı Bilgi
- Kayıt işlemlerini online olarak www.bizzkon.com sayfasından yapabilirsiniz.
- Toplu katılım avantajlari için 0 530 560 55 74 numaralı telefondan eğitim yetkilimiz ile görüşebilirsiniz.
- Eğitim programı katılım kontenjanı maksimum 20 kişi ile sınırlıdır. Katılımcı listemiz kayıt sırasına göre belirlenmektedir.
- Eğitim boyunca sürekli çay-kahve ve kurabiye ikramı, öğle yemeği, not defter ve kalemi, eğitim dokümantasyonu katılımcılar için temin edilecektir.
- Eğitim sonunda katılımcılara eğitmenimiz ve kurumumuz onaylı katılımlarını belgeleyen bir sertifika verilecektir.
- Eğitim Programı, kurumunuzun bulunduğu il ve lokasyonda, sizin planladığınız tarihlerde kurumunuza özel olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Planlama ve şirket özel eğitim fiyatları için lütfen eğitim yetkilimiz ile görüşün.

İletişim ve Kayıt için:
0 530 560 55 74

KAYIT FORMU için tıklayınız...